Välkommen till Gewerts

Du har generellt rätt att gå i pension mellan 61 och 68 års ålder. I vissa yrken, om du till exempel är brandman, kan du gå i pension några år tidigare. Det svenska pensionssystemet är mycket flexibelt. Det går till exempel att ta ut pensionen delvis och fortsätta arbeta samtidigt på till exempel halvtid.

Generellt får man mer utbetalt i pension ju längre man arbetar. De sista åren kan ha stor betydelse för hur stor pensionen blir, så det kan vara en god idé att verkligen sätta sig in i vad som fungerar bäst både ekonomiskt och i livet generellt för att kunna göra passande val. På pensionsmyndighetens hemsida kan du räkna på din pension utifrån olika alternativ och se hur de olika valen påverkan din framtida ekonomiska situation.

Pensionen som du får ut i pengar har tre huvudsakliga delar: Den allmänna pensionen från svenska staten, tjänstepension (kallas även avtalspension) som är den del som din arbetsgivare betalat in i pension för din räkning, och så eventuellt privat pension via eget sparande. Utöver detta finns det också garantipension som man får om man har haft mycket låg eller ingen inkomst som är pensionsgrundande. Om man utöver det har behov av extra ekonomiskt stöd för att uppnå en skälig levnadsstandard finns även äldreförsörjningstillägg.

När det gäller privat pensionssparande är det bra att veta om att det sedan 2016 inte är avdragsgillt. Vid privat pensionssparande är det bra att vara uppmärksam så att du inte riskerar mer dubbelbeskattning än nödvändigt och har så små administrationsutgifter för placeringarna som möjligt. Att använda sig av ett investeringssparkonto kan vara en bra lösning för att kunna göra omplaceringar utan att betala skatt vid köp eller byte. Prata med din bank för att få information om hur du lämpligast går till väga för att spara privat.