Tjänstepension

Tjänstepensionen är det del av din pension som arbetsgivare under dina yrkesverksamma år har betalat in för dig. De flesta som arbetar har tjänstepension förutom den allmänna pensionen. Från din lön har alltså arbetsgivaren avsatt en del av pengarna till din pension, och den får du ut när du börjar ta ut tjänstepensionen. Tjänstepension kallas också för avtalspension.

Framför allt finns det fyra huvudsakliga olika tjänstepensionsavtal, men vilket just du har beror på vilket kollektiv avtal som funnits på din arbetsplats. Du kan fråga din arbetsgivare om vad som gäller för dig, men de fyra huvudgrupperna är anställda arbetare, anställda tjänstemän, kommun- och landstingsanställda samt statligt anställda. Det finns också två huvudsakliga typer av tjänstepensioner: förmånsbestämd och premiebestämd. När det gäller förmånsbestämd tjänstepension är du garanterad en viss procent av din slutlön. Den premiebestämda tjänstepensionen är baserad på att det är bestämt hur mycket arbetsgivaren ska betala in. Hur stor tjänstepensionen sedan i slutändan blir beror på avkastningens storlek på vilka förvaltningsavgifter som tas ut. När det gäller premiepensionen kan du själv göra val för hur den ska placeras. Om du inte själv väljer placering sätts tjänstepensionen i ett så kallat ”ickevalsalternativ” – ett bolag som är utvalt för att vara just detta och som har låga avgifter.

Det finns ofta många frågor omkring pensionen och vad som egentligen gäller och vad man kommer att få ut. På pensionsmyndighetens hemsida finns många vanliga frågor besvarade. Föredrar du att ringa för att ställa dina frågor kan du också göra det. På hemsidan kan du också göra beräkningar på din pension och se hur olika val, till exempel när och hur mycket du väljer att ta ut av tjänstepensionen, påverkar dina månatliga pensionsutbetalningar.