Är du på jakt efter specifika uppgifter om ett företag? Det kan till exempel röra sig om områden i form av värde, stabilitet och lönsamhet. Då kan Guldbolag vara en bra tjänst för dig. Där kan du söka på företag och få fram sådana uppgifter om dem. Dessutom ger de alla företag ett slutbetyg, så du exempelvis kan skilja på de starka och lite svagare företagen.

De allra starkaste företagen ges benämningen VVV och värderingen är indelad i en femgradig skala. Företagen med lägst rating får således benämningen V- (V minus). Det är ungefär bara fem procent av företagen som har betyget VVV, som måste bygga på en mycket god ekonomi, stabilitet och god lönsamhet för företaget. Med hjälp av Guldbolag kan du alltså jämföra olika företag inom samma bransch, eller till och med jämföra olika branscher.

För att ett företag ska finnas med hos Guldbolag och få en värdering krävs det att de är registrerade som aktiebolag hos Bolagsverket, att de har en branschtillhörighet i form av en SNI-kod, att de har minst ett bokslut samt att de omsätter minst 500 000 kronor netto. Det finns även vissa andra krav som de måste uppfylla och som finns presenterade i en lista på Guldbolags sajt.

Att rekrytera bra chefer blir bara svårare och svårare. Dels på grund av att vi behöver fler chefer, men också på grund av att många i den yngre generationen inte är särskilt intresserade av att ta på sig en chefsroll. Det beror mycket på att det är en utsatt position med mycket ansvar.

För att lättare kunna rekrytera chefer gäller det att särskilt se över vilken arbetsmiljö ni erbjuder nyanställda personer i chefsbefattning. Vilken typ av förmåner har de, vilken avlastning får de, har ni något mentorsprogram för att hjälpa dem in i rollen, med mera. Gott ledarskap kommer inte av sig självt utan det krävs stöd. För att rekrytera chefer rekommenderar vi att man tar hjälp av experter på ett rekryteringsföretag om man inte har god HR-kompetens inom företaget.

En chef är inte stålmannen

Det är väl värt att tänka på att ingen är osårbar. Det gäller också för chefer. Visa att ert företag kan erbjuda bra och väl genomtänkta strukturer för att hjälpa en nyanställd chef att hitta sin plats i gruppen. Var också tydliga med vad ni ser som en bra chef.

Om alla förväntningar finns på bordet och ni kan visa att ni helhjärtat kommer stötta den nyanställde chefen med utbildning och annat som kommer hjälpa hen in i rollen så är ni ett bra steg på vägen mot att ha rekryterat personen. En anställning är alltid en tvåparts-lösning där bägge måste visa god vilja.

Vilka är de viktigaste chefsegenskaperna?

En av de absolut viktigaste chefsegenskaperna idag är att ha förmågan att kunna kommunicera och engagera, både medarbetare och kunder. En kommunikativ chef som är tydlig nedåt i organisationen kommer med största sannolikhet uppnå bättre resultat än en chef som inte kan kommunicera. En engagerande chef kommer att smitta av sig på sina medarbetare.

Ytterligare en viktig egenskap för att en chef ska fungera långsiktigt är att han eller hon har förmågan att delegera. En chef är som sagt var inte stålmannen, och kan inte ta på sig att göra alla arbetsuppgifter själv, eller för den delen detaljkontrollera allt. En bra chef vågar släppa taget.