Barnpension

Barnpension kan utbetalas till personer under 18 år (eller till och med juni det år som barnet fyller 20 om barnet går i grundskola, gymnasieskola eller motsvarande) vars förälder eller föräldrar har avlidit. Det är alltså en form av ersättning för vad föräldrarna skulle ha bidragit med ekonomiskt om de hade varit i livet. Summan beräknas på den pension som den avlidne beräknas ha tjänat in till innan dödsfallet. Om den avlidna föräldern har mycket låg eller ingen pension innestående kan barnen i stället få så kallat efterlevandestöd.

Om till exempel en av föräldrarna den efterlevande föräldern vara berättigad till omställningspension. Om man helt plötsligt måste leva och bo med bara en inkomst kan det till exempel snabbt få konsekvenser. Omställningspensionen kan göra det möjligt att bo kvar i sin bostad en tid, så att man slipper fokusera på uppsägning av kontrakt och bostadssökande direkt när ens make eller maka dör.

Omställningspension får man under vanligtvis ett år, men om man har små barn kan den förlängas för att gälla längre tid. Omställningspensionen handlar alltså om att man ska behöva stressa allt för mycket med att göra stora förändringar som beror på minskad inkomst för familjen.

Beräkningen görs på vad den avlidna föräldern antas skulle ha tjänat in i ålderspension fram till och med föräldern fyller 64. Förutsatt att den avlidnas yngsta barn är under 12 år gammalt blir barnpensionen på 35 procent av den antagna ålderspensionen och för varje extra syskon utbetalas sedan 25 procent, även om summan delas lika mellan barnen i praktiken. Om det yngsta barnet är över 12 år gammalt är det fortfarande 35 procent av ålderspensionen, men för varje syskon utbetalas i stället 20 procent.

Barnpension är skattepliktig förutsatt att den överskrider 17120 kr (år 2016).