Garantipension

Om du går i pension men har haft mycket liten inkomst, eller ingen inkomst över huvud taget, har du rätt till garantipension. Summan du får i garantipension är kopplad till din övriga pension – har du ändå viss tjänstepension får du till exempel mindre garantipension. Även om du har garantipension kan du få äldreförsörjningsstöd om det behövs för att du ska uppnå skälig levnadsstandard. Garantipensionen är dock alltid större än äldreförsörjningsstödet.

 

Om du är född före år 1937 har du också rätt till garantipension eftersom den kompenserar för några ändringar i pensionssystemet som gjordes år 2003. Förutsatt att du är född 1937 eller tidigare kan du få det om du har låg eller ingen ATP, om din folkpension beräknades utifrån bosättningstid i Sverige eller om du inte längre kunde få pensionstillskott eller särskilt grundavdrag i och med ändringen. Generellt gäller dock att du ska ha vara minst 65 år gammal och att du inte har någon inkomstgrundad pension eller låg sådan. För full garantipension måste man ha bott minst 40 år sammanlagt i Sverige mellan 16 och 64 års ålder.

Förutom din tidigare inkomst grundas också garantipensionen på ditt civilstånd, det vill säga om du är gift, har sambo eller registrerat partnerskap. Om så är fallet blir garantipensionen också något lägre eftersom man räknar med att vissa utgifter blir lägre då man delar på dem med sin partner.

Hur stor garantipensionen blir beror på dina övriga inkomster men inte på den utbetalda premiepensionen. På pensionsmyndighetens hemsida kan du få svar på många vanliga frågor som gäller din pension. Det går också att ringa till dem för att få hjälp. Inför pensionen kan det vara bra att boka en tid för pensionsrådgivning. Det kan du ofta göra via din bank.