Äldreförsörjningsstöd

Äldreförsörjningsstöd kan man vara berättigad till om man haft väldigt liten eller ingen inkomst under sitt yrkesverksamma liv. Det utgör ett komplement till pensionen för den som har väldigt liten pension. För att kunna få det måste du vara 65 år och vara bosatt i Sverige. Äldreförsörjningsstöd betalas ut till den som trots alla andra förmåner (tjänstepension, garantipension, bostadstillägg med mera) inte kan uppnå skälig levnadsnivå. Detta kan vara bra att veta innan man går in på Creddit.se och börjar jämföra lån för att täppa till luckorna i sin ekonomi.

Äldreförsörjningsstödets storlek beror på dina inkomster och dina utgifter. Till exempel påverkar din hyra och eventuell pension från utlandet hur mycket stödet blir från. Det görs alltså en ekonomisk prövning inför att äldreförsörjningsstöd eventuellt betalas ut, och för den gäller samma regler som vid bostadstillägg. Det varierar också beroende på om du är gift, sambo eller har registrerat partnerskap. Den största skillnaden ligger här på den delen av försörjningsstödet som relaterar till bostadskostnaden. Inkomsterna beräknas utifrån vad du har kvar efter skatt och om du inte är ensamstående beräknas det utifrån både dig och din partners inkomst, och sedan delas äldreförsörjningsstödet lika mellan er.

Detta stöd är uppdelat i två delar: skälig levnadsnivå och skälig bostadskostnad. Det beräknas utifrån vilken inkomst du har efter skatt. Äldreförsörjningsstödet är aldrig högre än garantipensionen. Även om man har garantipension kan man få äldreförsörjningsstöd om det behövs för att komma upp i skälig levnadsnivå.

När det gäller äldreförsörjningsstödet kan det vara viktigt att komma ihåg att man inte är berättigad till det vid vissa längre utlandsvistelser. Förutsatt att du vistas inom EU/EES-området högst ett år kan du få försörjningsstödet, men om du vistas utanför detta område kan du få det under endast tre månader.

Man ansöker om äldreförsörjningsstöd hos pensionsmyndigheten och på deras hemsida kan du läsa mer om pension och göra beräkningar på vad du kommer att få i pension.