Hitta företagsuppgifter genom Guldbolag

Är du på jakt efter specifika uppgifter om ett företag? Det kan till exempel röra sig om områden i form av värde, stabilitet och lönsamhet. Då kan Guldbolag vara en bra tjänst för dig. Där kan du söka på företag och få fram sådana uppgifter om dem. Dessutom ger de alla företag ett slutbetyg, så du exempelvis kan skilja på de starka och lite svagare företagen.

De allra starkaste företagen ges benämningen VVV och värderingen är indelad i en femgradig skala. Företagen med lägst rating får således benämningen V- (V minus). Det är ungefär bara fem procent av företagen som har betyget VVV, som måste bygga på en mycket god ekonomi, stabilitet och god lönsamhet för företaget. Med hjälp av Guldbolag kan du alltså jämföra olika företag inom samma bransch, eller till och med jämföra olika branscher.

För att ett företag ska finnas med hos Guldbolag och få en värdering krävs det att de är registrerade som aktiebolag hos Bolagsverket, att de har en branschtillhörighet i form av en SNI-kod, att de har minst ett bokslut samt att de omsätter minst 500 000 kronor netto. Det finns även vissa andra krav som de måste uppfylla och som finns presenterade i en lista på Guldbolags sajt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *